Forsinkelsesrente (dráttarvextir) i Island

Kalkulatoren beregner lovbestemte eller egendefinerte forsinkelsesrenter (dráttarvextir) i Island etter den islandske lov om renter og prissikring av 26.5.2001 nr 38. Fra 1.1.2009 fastsettes ny rentesats av den islandske sentralbanken (Sedlabanki) hver måned, og offentliggjøres før oppstarten av påfølgende måned. For juli 2014 utgjør rentesatsen 13,00 % pro anno. For perioden fra 1.7.2001 til 31.12.2008 ble rentesatsen fastsatt hvert halvår pr. 1. januar og pr. 1. juli til en referanserente med tillegg av 11 %-poeng.

Renteberegningen er basert på 360 rentedager pr år og 30 rentedager pr måned slik det angis i den islandske rente- og prissikringsloven § 12. Kalkulatoren beregner rentes rente gjennom løpende 12 måneders perioder, hvor påløpte renter tillegges hovedstolen for renteperioder som løper utover et fullt år. Disse forutsetningene kan endres under ”Avanserte valg”.

For alle forfallsdager (startdato) som faller på en lørdag, søndag, eller helligdag, foreslår kalkulatoren å flytte forfallsdagen til den første påfølgende virkedag. Brukeren kan så bestemme om han vil la kalkulatoren gjøre slik tilpasning.

Du har også mulighet til å tilføye delbetalinger og tilleggsbetalinger. Under "Avanserte valg" har du tilgang til en rekke alternativer i renteberegningen, herunder mulighet til å spesifisere fordeling av en delbetaling mellem påløpte renter og hovedstol.

Alle de historiske morarentene tilbake til 1.7.2001 er innebygget i kalkulatoren på www.interestia.is.