Nyhetsbrev nr 1/2011 – Beregning av forsinkelsesrenter for hele Norden


Publisert 27.02.2011

Vi kan nå glede våre brukere med å fortelle at våre forsinkelsesrentekalkulatorer omfatter samtlige nordiske land og selvstyrte områder. Kalkulatoren omfatter nå Sverige, Norge, Danmark, Finland og Island, samt de selvstyrte områdene Færøyene (dansk), Grønland (dansk) og Åland (finsk). Kalkulatoren har innebygget de ulike lands særskilte rentesatser for forsinkelsesrentene. Våre brukere finner dessuten omfattende historiske og aktuelle forsinkelsesrentetabeller for de ulike land, svar på vanlige spørsmål, direkte lenke til lokal rentelov mv.

Til oversikt over nyhetsbrev