Nyhetsbrev nr 2/2011 – Mulighet for egendefinert rentesats på forsinkelsesrentekalkulatorene


Publisert 29.03.2011

Etter anmodninger fra flere av våre svenske og danske brukere, har vi fra og med i dag utvidet forsinkelsesrentekalkulatorenes funksjonalitet til å håndtere egen avtalt rentesats. Dermed kan du også benytte våre kalkulatorer til å beregne forsinkelsesrenter på fordringer hvor det er avtalt avvikende rentesats i forhold til de lovsatte forsinkelsesrentesatser. For å benytte dette alternativet går du inn på Avanserte valg, og under valget Rentetabeller velger du alternativet Bruk egendefinert rentesats. Tast inn den rentesats du ønsker/ den som er avtalt. Vær oppmerksom på at ved bruk av dette valget benyttes den egendefinerte rentesatsen på alle renteberegninger i samme operasjon, også renteberegning på eventuelle tilleggsbeløp og delbetalinger/ akontobeløp. Samme rentesats benyttes for hele renteberegningsperioden. All øvrig funksjonalitet for kalkulatorene er tilgjengelig sammen med dette valget. Utvidelsen omfatter samtlige av våre nordiske forsinkelsesrentekalkulatorer. Utskriften gir samme omfattende dokumentasjon for dine valg.

Til oversikt over nyhetsbrev