Nyhetsbrev nr 4/2011 – Rentesatsene oppdatert i rentekalkulatoren


Publisert 03.07.2011

Med virkning fra 1.7.2011 ble det fastsatt nye forsinkelsesrentesatser i de nordiske landene. Fellesnevneren for land hvor forsinkelsesrenten ble endret var en viss økning. De nye lovsatte forsinkelsesrentesatsene er som følger (tidligere rentesats i parentes):

Samtlige av våre kalkulatorer i alle de nordiske landene ble oppdatert med de nye rentesatsene fra og med 1. juli 2011.

Til oversikt over nyhetsbrev