Nyhetsbrev nr 1/2012 - Rentesatsene oppdatert i rentekalkulatorene


Publisert 19.01.2012

Med virkning fra 1.1.2012 ble det fastsatt nye forsinkelsesrentesatser i de nordiske landene. De nye lovsatte forsinkelsesrentesatsene er som følger (tidligere rentesats i parentes):

Samtlige av våre kalkulatorer i alle de nordiske landene ble oppdatert med de nye rentesatsene fra og med 1. januar 2012.

Til oversikt over nyhetsbrev