Nyhetsbrev nr 2/2012 – Rentesatsene oppdatert i rentekalkulatorene 2. halvår 2012


Publisert 20.07.2012

Med virkning fra 1.7.2012 ble det fastsatt nye forsinkelsesrentesatser i de nordiske landene. De nye lovsatte forsinkelsesrentesatsene er som følger (tidligere rentesats i parentes):

Samtlige av våre kalkulatorer i alle de nordiske landene ble oppdatert med de nye rentesatsene fra og med 1. juli 2012.

Til oversikt over nyhetsbrev