Rentetabeller Island

Forsinkelsesrente (dráttarvextir) i Island

Forsinkelsesrenten bestemmes etter § 6 i Rente- og prissikringsloven av 26.5.2001 nr. 38 som trådte i kraft 1.7.2001. (NB! følgende lovendringer er det ikke implementert i denne engelske oversettelsen fra det islandske Alltingets hjemmeside: lovendring 23/2009 i kraft 31.3.2009, lovendring 98/2009 i kraft 1.10.2009, lovendring 151/2010 i kraft 29.12.2010). Den islandske rente- og prissikringsloven av 26.5.2001 nr. 38 betegnes Lög um vexti og verðtryggingu på islandsk.

Etter en lovendring som trådte i kraft 1.1.2009 har forsinkelsesrenten vært fastsatt på månedlig basis til den islandske sentralbankens (Sedlabanki) fastsatte referanserente + 7,00 %-poeng pro anno. Fra og med 1.7.2014 utgjør forsinkelsesrentesatsen 13,00 % (6,00 % + 7,00 %-poeng).

For perioden fra 1.7.2001 til 31.12.2008 ble den islandske rentesatsen fastsatt til referanserenten med tillegg av 11,00 %-poeng, hvor referanserenten ble fastsatt den 1.1. og 1.7. hvert år.

Her kan du også se den historiske utviklingen i forsinkelsesrentene tilbake fra 1.7.2001. Rentesatshistorikken fra 1.7.2001 er innebygget i kalkulatoren på www.interestia.is.

Periode%-satsKommentar
01.07.2001 -31.12.2001:23,50 %(referanserente 12,50 % + 11,00 %-poeng)
01.01.2002 -30.06.2002:22,00 %(referanserente 11,00 % + 11,00 %-poeng)
01.07.2002 -31.12.2002:20,50 %(referanserente 9,50 % + 11,00 %-poeng)
01.01.2003 -30.06.2003:17,50 %(referanserente 6,50 % + 11,00 %-poeng)
01.07.2003 -31.12.2003:17,00 %(referanserente 6,00 % + 11,00 %-poeng)
01.01.2004 -30.06.2004:17,00 %(referanserente 6,00 % + 11,00 %-poeng)
01.07.2004 -31.12.2004:17,50 %(referanserente 6,50 % + 11,00 %-poeng)
01.01.2005 -30.06.2005:20,00 %(referanserente 9,00 % + 11,00 %-poeng)
01.07.2005 -31.12.2005:20,50 %(referanserente 9,50 % + 11,00 %-poeng)
01.01.2006 -30.06.2006:21,50 %(referanserente 10,50 % + 11,00 %-poeng)
01.07.2006 -31.12.2006:23,50 %(referanserente 12,50 % + 11,00 %-poeng)
01.01.2007 -30.06.2007:25,00 %(referanserente 14,00 % + 11,00 %-poeng)
01.07.2007 -31.12.2007:25,00 %(referanserente 14,00 % + 11,00 %-poeng)
01.01.2008 -30.06.2008:25,00 %(referanserente 14,00 % + 11,00 %-poeng)
01.07.2008 -31.12.2008:26,50 %(referanserente 15,50 % + 11,00 %-poeng)
01.01.2009 -31.01.2009:25,00 %(referanserente 18,00 % + 7,00 %-poeng) - månedlig fastsatt rentesats herfra
01.02.2009 -28.02.2009:25,00 %(referanserente 18,00 % + 7,00 %-poeng)
01.03.2009 -31.03.2009:25,00 %(referanserente 18,00 % + 7,00 %-poeng)
01.04.2009 -30.04.2009:24,00 %(referanserente 17,00 % + 7,00 %-poeng)
01.05.2009 -31.05.2009:22,50 %(referanserente 15,50 % + 7,00 %-poeng)
01.06.2009 -30.06.2009:20,00 %(referanserente 13,00 % + 7,00 %-poeng)
01.07.2009 -31.07.2009:19,00 %(referanserente 12,00 % + 7,00 %-poeng)
01.08.2009 -31.08.2009:19,00 %(referanserente 12,00 % + 7,00 %-poeng)
01.09.2009 -30.09.2009:19,00 %(referanserente 12,00 % + 7,00 %-poeng)
01.10.2009 -31.10.2009:19,00 %(referanserente 12,00 % + 7,00 %-poeng)
01.11.2009 -30.11.2009:19,00 %(referanserente 12,00 % + 7,00 %-poeng)
01.12.2009 -31.12.2009:18,00 %(referanserente 11,00 % + 7,00 %-poeng)
01.01.2010 -31.01.2010:17,00 %(referanserente 10,00 % + 7,00 %-poeng)
01.02.2010 -28.02.2010:17,00 %(referanserente 10,00 % + 7,00 %-poeng)
01.03.2010 -31.03.2010:16,50 %(referanserente 9,50 % + 7,00 %-poeng)
01.04.2010 -30.04.2010:16,00 %(referanserente 9,00 % + 7,00 %-poeng)
01.05.2010 -31.05.2010:16,00 %(referanserente 9,00 % + 7,00 %-poeng)
01.06.2010 -30.06.2010:15,50 %(referanserente 8,50 % + 7,00 %-poeng)
01.07.2010 -31.07.2010:15,00 %(referanserente 8,00 % + 7,00 %-poeng)
01.08.2010 -31.08.2010:15,00 %(referanserente 8,00 % + 7,00 %-poeng)
01.09.2010 -30.09.2010:14,00 %(referanserente 7,00 % + 7,00 %-poeng)
01.10.2010 -31.10.2010:13,25 %(referanserente 6,25 % + 7,00 %-poeng)
01.11.2010 -30.11.2010:13,25 %(referanserente 6,25 % + 7,00 %-poeng)
01.12.2010 -31.12.2010:12,50 %(referanserente 5,50 % + 7,00 %-poeng)
01.01.2011 -31.01.2011:11,50 %(referanserente 4,50 % + 7,00 %-poeng)
01.02.2011 -28.02.2011:11,50 %(referanserente 4,50 % + 7,00 %-poeng)
01.03.2011 -31.03.2011:11,25 %(referanserente 4,25 % + 7,00 %-poeng)
01.04.2011 -30.04.2011:11,25 %(referanserente 4,25 % + 7,00 %-poeng)
01.05.2011 -31.05.2011:11,25 %(referanserente 4,25 % + 7,00 %-poeng)
01.06.2011 -30.06.2011:11,25 %(referanserente 4,25 % + 7,00 %-poeng)
01.07.2011 -31.07.2011:11,25 %(referanserente 4,25 % + 7,00 %-poeng)
01.08.2011 -31.08.2011:11,25 %(referanserente 4,25 % + 7,00 %-poeng)
01.09.2011 -30.09.2011:11,50 %(referanserente 4,50 % + 7,00 %-poeng)
01.10.2011 -31.10.2011:11,50 %(referanserente 4,50 % + 7,00 %-poeng)
01.11.2011 -30.11.2011:11,50 %(referanserente 4,50 % + 7,00 %-poeng)
01.12.2011 -31.12.2011:11,75 %(referanserente 4,75 % + 7,00 %-poeng)
01.01.2012 -31.01.2012:11,75 %(referanserente 4,75 % + 7,00 %-poeng)
01.02.2012 -29.02.2012:11,75 %(referanserente 4,75 % + 7,00 %-poeng)
01.03.2012 -31.03.2012:11,75 %(referanserente 4,75 % + 7,00 %-poeng)
01.04.2012 -30.04.2012:12,00 %(referanserente 5,00 % + 7,00 %-poeng)
01.05.2012 -31.05.2012:12,00 %(referanserente 5,00 % + 7,00 %-poeng)
01.06.2012 -30.06.2012:12,50 %(referanserente 5,50 % + 7,00 %-poeng)
01.07.2012 -31.07.2012:12,75 %(referanserente 5,75 % + 7,00 %-poeng)
01.08.2012 -31.08.2012:12,75 %(referanserente 5,75 % + 7,00 %-poeng)
01.09.2012 -30.09.2012:12,75 %(referanserente 5,75 % + 7,00 %-poeng)
01.10.2012 -31.10.2012:12,75 %(referanserente 5,75 % + 7,00 %-poeng)
01.11.2012 -30.11.2012:12,75 %(referanserente 5,75 % + 7,00 %-poeng)
01.12.2012 -31.12.2012:13,00 %(referanserente 6,00 % + 7,00 %-poeng)
01.01.2013 -31.01.2013:13,00 %(referanserente 6,00 % + 7,00 %-poeng)
01.02.2013 -28.02.2013:13,00 %(referanserente 6,00 % + 7,00 %-poeng)
01.03.2013 -31.03.2013:13,00 %(referanserente 6,00 % + 7,00 %-poeng)
01.04.2013 -30.04.2013:13,00 %(referanserente 6,00 % + 7,00 %-poeng)
01.05.2013 -31.05.2013:13,00 %(referanserente 6,00 % + 7,00 %-poeng)
01.06.2013 -30.06.2013:13,00 %(referanserente 6,00 % + 7,00 %-poeng)
01.07.2013 -31.07.2013:13,00 %(referanserente 6,00 % + 7,00 %-poeng)
01.08.2013 -31.08.2013:13,00 %(referanserente 6,00 % + 7,00 %-poeng)
01.09.2013 -30.09.2013:13,00 %(referanserente 6,00 % + 7,00 %-poeng)
01.10.2013 -31.10.2013:13,00 %(referanserente 6,00 % + 7,00 %-poeng)
01.11.2013 -30.11.2013:13,00 %(referanserente 6,00 % + 7,00 %-poeng)
01.12.2013 -31.12.2013:13,00 %(referanserente 6,00 % + 7,00 %-poeng)
01.01.2014 -31.01.2014:13,00 %(referanserente 6,00 % + 7,00 %-poeng)
01.02.2014 -28.02.2014:13,00 %(referanserente 6,00 % + 7,00 %-poeng)
01.03.2014 -31.03.2014:13,00 %(referanserente 6,00 % + 7,00 %-poeng)
01.04.2014 -30.04.2014:13,00 %(referanserente 6,00 % + 7,00 %-poeng)
01.05.2014 -31.05.2014:13,00 %(referanserente 6,00 % + 7,00 %-poeng)
01.06.2014 -30.06.2014:13,00 %(referanserente 6,00 % + 7,00 %-poeng)
01.07.2014 -31.07.2014:13,00 %(referanserente 6,00 % + 7,00 %-poeng)