Vilkår for bruk - Island

Versjon 1.5 - ajourført 5. desember 2013

Ved å benytte disse hjemmesidene samtykker du til å være bundet av disse Brukervilkårene. Hvis du ikke kan godkjenne disse vilkårene i sin helhet må du ikke benytte disse hjemmesidene.

Renteberegningskalkulatoren er en gratis ressurs som det norske aksjeselskapet Harduensak.no AS tilbyr for bruk på www.interestia.is.

Harduensak.no AS har gjort store anstrengelser for å presentere korrekt, aktuell og troverdig informasjon og beregninger på disse hjemmesidene, og informasjonen på denne hjemmesiden er publisert i god tro. Harduensak.no AS påtar seg likevel ikke noe juridisk ansvar for beregningene eller korrektheten, fullstendigheten eller bruken av informasjonen. All bruk av kalkulatorene og informasjonen på hjemmesiden skjer på brukerens eget ansvar.

Opplysningene på denne hjemmesiden er utelukkende ment som informasjon om hvordan kalkulatoren håndterer de faktiske renteberegningene, og hvilke beregningstekniske forutsetninger kalkulatoren bygger på. Ingen av opplysningene på www.interestia.is er ment som eller kan anses som rettshjelpvirksomhet, juridisk eller annen form for rådgivning om juridiske spørsmål eller forståelsen av islandsk rett. Det etableres intet advokat-klient forhold ved bruk av hjemmesiden. Har du et spørsmål av juridisk karakter, bør du søke bistand fra en islandsk advokat.

Lenkene på denne hjemmesiden til andre hjemmesider tilbys utelukkende som en service til brukerne av denne hjemmesiden. Harduensak.no AS er ikke ansvarlig for riktigheten av informasjonen, innholdet eller vilkårene som gjelder på slike lenkede hjemmesider, og er ikke ansvarlig for eventuelle skader, formuesreduksjoner eller annen direkte eller indirekte økonomisk skade/ tap som følge av innhold på eller bruk av slike hjemmesider.

Alle dokumenter/ utskrifter fra vår tjeneste skal inneholde kreditering som følger: "Gratistjenesten er levert av det norske selskapet Harduensak.no AS".

Alle beregninger du foretar på disse hjemmesidene skjer lokalt på din maskin i din nettleser. Ingen av dataene du taster inn blir sendt til oss eller overført via internett. Vi logger antall beregninger som foretas med kalkulatoren av statistiske hensyn.

Det er ikke tillatt å etablere lenking til www.interestia.is på en slik måte at www.interestia.is fremtrer i den fremmede hjemmesides ramme (frame).

Disse Brukervilkårene kan oppdateres fra tid til annen av Harduensak.no AS. Alle endringer i Brukervilkårene gjelder umiddelbart fra de er publisert på denne hjemmesiden.

Denne avtalen er underlagt norsk rett, og partene aksepterer med dette ugjenkallelig norske domstoler med Oslo tingrett som verneting.

© Copyright 2011-2014 Harduensak.no AS. All rights reserved. Oppfyllelse av copyright-begrensningen krever at ingen del av denne hjemmesiden kan reproduseres i noen form uten eventuelt etter skriftlig forhåndssamtykke fra Harduensak.no AS.

Vilkår for bruk - Island